برنامه کارگاه ها و نشست های سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
1- برنامه کارگاه ها: 
 *- شرکت کننده گان در صورت درخواست به صدرو گواهی کارگاه، می بایست در سامانه ثبت نام خود را تکمیل نمایند 
*- کلیه کارگاه ها بصورت رایگان برگزار خواهند گردید
شماره عنوان کارگاه ارائه دهندگان موضوع ارائه تعداد ساعت زمان لینک جلسه
1 مدل سازی، طراحی و ساخت سازه های فضاکار دکتر چناقلو مقدمه 8
ساعت
دوشنبه 19 اردیبهشت
بخش اول : ساعت 9 الی 12:30
بخش دوم: 15 الی 18:30
https://nikan.iut.ac.ir/workshop1
دکتر عابدی شناخت و معرفی سازه های فضاکار 
دکتر هریسچیان - دکتر دیانت طراحی سازه های فضاکار و آیین نامه های مربوطه
دکتر چناقلو اتصالات سازه های فضاکار و مدل سازی آنها
دکتر عابدی رفتار ناپایداری و تحلیل خرابی در سازه های فضاکار
دکتر بهنژاد آموزش سازه های فضاکار
دکتر بهنژاد - مهندس سماواتی تاشه پردازی در سازه های فضاکار
دکتر شیدایی خرابی پیشرونده در سازه های فضاکار
دکتر شکسته بند سازه های فضاکار کابلی و رفتار آنها
دکتر دیانت ‏-دکتر هریسچیان ساخت و بافت سازه های فضاکار و تجربه های ساخت در ایران
             
2 سیاست های حمل و نقل پایدار شهری در تجربیات شهر های موفق جهان و چالش های تحقق آن در شهر های ایران دکتر حق شناس *- بررسی سیر تحولات حوزه حمل و نقل شهری در دنیا
*- مفاهیم، اهداف و سیاست‌های حمل و نقل پایدار
*- جمع بندی تجربیات شهرهای موفق دنیا در سیاست‌های حمل و نقل پایدار 
*- بررسی چالش‌های پیش روی شهرهای ایران در رسیدن به حمل و نقل پایدار
*- راهبردها و راهکارهای تحقق حمل و نقل پایدار در شهرهای ایران
4
ساعت
سه شنبه 20 اردیبهشت
ساعت   14:00  الی   18:00    
https://nikan.iut.ac.ir/workshop2
             
3 طرح و اجرای ستون سنگی و تراکم ارتعاشی مهندس شریفی سلطانی   180 دقیقه سه شنبه 20 اردیبهشت
ساعت 16:30  الی 20:00 
https://nikan.iut.ac.ir/workshop3
             
4 نکاتی در رابطه با مدل سازی و طراحی سقف وافل دکتر حسین زاده   4 ساعت سه شنبه 20 اردیبهشت
ساعت   16:30  الی   20:30    
https://nikan.iut.ac.ir/workshop4
             
5 ساماندهی و مدیریت بهینه مصرف منابع آبی با احیاء و بازسازی قنوات جناب آقای دکتر سمسار یزدی کلیات و سوابق تاریخی و میراث ملموس و غیرملموس قنات 30 دقیقه چهارشنبه 21 اردیبهشت
 ساعت    16:30   الی 20:00
https://nikan.iut.ac.ir/workshop5
سرکار خانم دکتر مسعودی آشتیانی معرفی پتانسیل های خطرپذیری قنوات و فرصت های پیش رو جهت احیاء آن
(با تأکید بر درس آموخته های قنوات شهر تهران)
50 دقیقه
جناب آقای مهندس دیری ساماندهی قنوات، به منظور مدیریت بهینه مصرف منابع آبی
(با تأکید بر درس آموخته های قنوات شهر تهران)
100 دقیقه
جناب آقای مهندس شمشیری معرفی ضوابط و مقررات ساخت و ساز قنوات 30 دقیقه
جناب آقای دکتر دلفان معرفی تأثیرات احیاء و بازسازی قنوات بر منابع آب، انرژی و محیط زیست 30 دقیقه
خانم مهندس ستارزاده تأثیر ثبت جهانی قنوات کشور بر احیاء و بهره برداری از آن ها 30 دقیقه
             
6 Wastewater management, the track from Sewer Networks to treatment and Reuse Professor Harald Schönberger Future of Wastewater Treatment: Exciting challenges, Emerging Technologies, and Energy neutrality of wastewater treatment plants 45 دقیقه چهارشنبه 21 اردیبهشت
 ساعت 9 الی 13
https://nikan.iut.ac.ir/workshop6
مهندس بهنام عسکری From Inspection to the Rehabilitation of Sewer Networks 45 دقیقه
پرفسور امیرحسین محوی Environmental factors affecting wastewater stabilization pond performance 45 دقیقه
دکتر مسعود طاهریون A review of recent methods of effluent improvement of wastewater stabilization ponds 45 دقیقه
مهندس حمید رضا ارومیه Water reuse from unconventional sources, necessities, technologies, and experiences 45 دقیقه
2- برنامه نشست ها:
  عنوان نشست شرکت کنندگان محورهای میزگرد زمان لینک نشست 
1
همگرایی نخبگان چهار استان مجاور
برای رفع چالش های آب زاینده رود
*- دکتر جهانگیر عابدی کوپایی - دانشگاه صنعتی اصفهان - مدیر نشست
*- دکتر حمیدرضا صفوی - دانشگاه صنعتی اصفهان
*- دکتر حامد یزدیان - دانشگاه اصفهان
*- دکتر مهدی قمیشی -دانشگاه شهید چمران اهواز
*- دکتر روح الله فتاحی - دانشگاه شهرکرد
*- دکتر علی طالبی -  دانشگاه یزد
  سه شنبه 20 اردیبهشت 1401
ساعت 18:30 الی 16:30
https://nikan.iut.ac.ir/panel1/
2 اهمیت پیاده سازی سیستم مدیریت روسازی
در کاهش هزینه های نگهداری ‏جاده ها
*- دکتر مهدی نسیمی‌فر، دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیر نشست
*- دکتر نادر صولتی فرد، دانشگاه ارومیه
‏‏*- دکتر حمزه ذاکری، مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی و اقتصاد حمل و نقل، سازمان راهداری و حمل و نقل ‏جاده ای
‏*- دکتر قربانی نیک ، معاون دفتر مهندسین مشاورآزمایشگاه مکانیک خاک
*- دکتر امیر گل‌رو، استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
‏1-‏ بررسی اقدامات صورت گرفته و چالش های موجود در مورد پیاده سازی سیستم مدیریت روسازی در ‏ایران 
‏2-‏ جایگاه آزمایش های غیر مخرب روسازی برای دستیابی به برنامه های ترمیمی بهینه در شبکه راههای کشور
‏3-‏ ‏ نحوه اولویت بندی مقاطع روسازی برای انجام فعالیت های ترمیمی
‏4-‏ ضرورت توجه به استفاده بیشتر از رویه‌های حفاظتی در معابر با ترافیک متوسط درون و برون شهری
سه شنبه 20 اردیبهشت 1401
ساعت 20:30 الی 18:30
https://nikan.iut.ac.ir/panel2/
3 رویکردهای نوین طراحی روسازی *- ‏دکتر سید مهدی ابطحی، دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیر نشست
*- دکتر نادر طباطبایی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
*- دکتر فریدون مقدس‌نژاد، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
*- دکتر سید محمود مصباح نمینی، استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
*- دکتر خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و ‏نقل ‏
*- دکتر علیرضا قاری‌قرآن، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

‏1-‏ اثر تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین بر  عملکرد دراز مدت روسازی
‏2-‏ روش های طرح، مواد و تکنولوژی‌های موثر در طرح و اجرای روسازی سازگار با توسعه پایدار
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
ساعت 20:30 الی 18:30
https://nikan.iut.ac.ir/panel3/
3- رئوس مطالب کارگاه ها
برنامه کارگاه آموزشی انجمن علمی سازه های فضاکار ایران
عنوان: مدل سازی، طراحی و ساخت سازه های فضاکار
 دوشنبه 19 اردیبهشت 1401
ردیف موضوع ارائه دهنده زمان مستندات ارائه شده
1 معرفی کارگاه و خوش آمد گویی دکتر چناقلو 9:00-9:10 -
2 شناخت و معرفی سازه های فضاکار دکتر عابدی  30 9:10-9:40 +
3 طراحی سازه های فضاکار و آیین نامه های مربوطه دکتر هریسچیان 40 9:40-11:00 +
دکتر دیانت 40
4 اتصالات سازه های فضاکار و مدل سازی آنها دکتر چناقلو 40 11:00-11:40 +
5 رفتار ناپایداری و تحلیل خرابی در سازه های فضاکار دکتر عابدی 40 11:40-12:20 +
6 پانل پرسش و پاسخ --- 12:20-12:45  
7 آموزش سازه های فضاکار     دکتر بهنژاد 45 15:00-15:45 +
8 تاشه پردازی در سازه های فضاکار     دکتر بهنژاد  16:30- 15:45 +
و مهندس سماواتی 45
9 خرابی پیشرونده در سازه های فضاکار دکتر شیدایی 30 16:30-17:00 +
10 سازه های فضاکار کابلی و رفتار آنها دکتر شکسته بند 30 17:00-17:30 +
11 ساخت و بافت سازه های فضاکار و تجربه های ساخت در ایران     دکتر دیانت 40 17:30-18:50 +
دکتر هریسچیان 40
12 پانل پرسش و پاسخ --- 18:50-19:15  
نشست تخصصی
همگرایی نخبگان چهار استان مجاور، برای رفع چالش های آب زاینده رود
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1401
نشست تخصصی
اهمیت پیاده سازی سیستم مدیریت روسازی در کاهش هزینه های نگهداری جاده ها
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1401
برنامه کارگاه آموزشی
سیاست های حمل و نقل پایدار شهری در تجربیات شهر های موفق جهان و چالش های تحقق آن در شهر های ایران
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1401
برنامه کارگاه آموزشی
مبانی طرح و اجرای ستون سنگی و تراکم ارتعاشی
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1401
برنامه کارگاه آموزشی
نکاتی در رابطه با مدل سازی و طراحی سقف وافل
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1401
برنامه کارگاه آموزشی
ساماندهی و مدیریت بهینه مصرف منابع آبی با احیاء و بازسازی قنوات
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401